Článek: Pozemské Afrodíty
15.5.2015

Článek: Pozemské Afrodíty

 Pozemské Afrodíty

 

Vznešená, velkooká tu začala přemýšlet Héra,

kterak bouřnému Diu by mohla ošálit rozum...

(Ílias XIV., přel. R. Mertlík)

 

V Galerii antického umění ve Františkánském klášteře v Hostinném byla v úterý 5. května 2015 zahájena ojedinělá výstava „Pozemské Afrodíty“, která návštěvníkům přibližuje antickou krásu ve všech jejích podobách.

 

Řečtí autoři klasického období bývají sice někdy podezíráni z nezájmu o ženy, jejichž obzor byl omezen pouze na péči o domácnost a potomstvo, vázové malby a sochařská díla však svědčí o tom, že ženská krása nikdy nepřestávala být obdivovaným a ceněným artiklem. Vždyť často ani bohové včetně samotného Dia nedokázali odolat půvabům smrtelných žen.

 

O tom, jak významnou roli hrála ve starověku v životě každé ženy péče o zevnějšek, svědčí nejen výtvarné a literární památky, ale i nálezy šperků, hřebenů, zrcátek, kosmetických flakónků a dalších drobností, které jakožto součást pohřební výbavy vyprovázely své majitelky i na poslední cestě a které hojně figurují také na náhrobních stélách a malovaných nádobách. Výstava nám přibližuje právě tuto část života v antice: krášlení žen, odívání, kosmetiku a také různé způsoby, kterými byly ženy ve starověku zobrazovány.

 

Hned na počátku si všimneme sošky mínojské kněžky, která představuje nejstarší horizont, na výstavě zastoupený. Jádro expozice pak tvoří řecké červenofigurové vázy: hydrie, kantharos, peliké a lekanis. Kromě zajímavých výjevů na vázách samotných je možné studovat i tvarosloví těchto nádob a nahlédnout tak do tajů řecké keramiky. Soubor doplňují menší keramické tvary, používané ke kosmetickým účelům: pyxidy, alabastra, arybally a fragmenty dalších. Překvapí nás pestrost typů nádob, které lidé ve starověku používali. Etruské bronzové zrcadlo nám ukáže jiný svět, antefix s hlavou Gorgóny se nás pokusí vyděsit. Návštěva výstavy, ukazující krásy žen i světa antiky bude návštěvníky inspirovat nejen k dalšímu studiu.

 

Výstava ve Františkánském klášteře v Hostinném potrvá do 30. listopadu 2015. Všechny vystavené předměty patří do sbírek Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty UK. Zároveň je možné sledovat vývoj pojetí krásy ve starověkém Řecku a Římě ve stálé expozici sádrových odlitků, také v hostinské Galerii antického umění.