Výstava: Římané v Egyptě
1.6.2014

Výstava: Římané v EgyptěŘímané v Egyptě: české výzkumy v Západní poušti


Výstava k desetiletému výročí bádání Českého egyptologického ústavu a Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v oázách egyptské Západní pouště. Obrazové panely věnované archeologickému výzkumu i současné tváři egyptské pouště jsou doplněny drobnými starověkými artefakty.