Přástky v knihovně
15.12.2016

Přástky v knihovně

 V dávných dobách se po večerech scházely ženy, aby předly len, draly peří či se věnovaly ruční práci. My se nebudeme scházet každý den ani příst len nebudeme (nebo ano?), ale ruční práce a to jakéhokoliv druhu je vítána. Proč se nesejít, vzájemně si vypomoci radou a pomocnou rukou, poznat nové lidi, popovídat či poslechnout ukázku z knihy? 

15. 12. 2016 / 16:00 hod.
Městská knihovna Hostinné