Výstava: Hostinné na starých fotografiích
3.5.2013

Výstava: Hostinné na starých fotografiích

„Říká se, že deset skvělých popisů věci nahradí jedna obyčejná černobílá fotografie!“
   

     Nejen v současné době, ale už od poloviny 19. století je fotografie hlavním dokumentačním pomocníkem každého badatele a kronikáře. Bez ní bychom si jen těžko dovedli představit tváře významných politiků, pohledy na válkou zničená města a důležité okamžiky z dějin celého lidstva. Přitom zůstávají tvůrci slavných dokumentárních fotografií většinou ve stínu svého díla. Nemluvě o vynálezcích a průkopnících samotného fotografického procesu. 
     Na území města Hostinného působila od 2. poloviny 19. století celá řada profesionálních i amatérských fotografů. Prvním fotografem, který ve městě postavil dřevěný stojan s fotoaparátem a pořídil s ním fotografický materiál, byl bezesporu c. k. dvorní fotograf A. C. Pitzek z Trutnova. Své filiálky měl v Janských Lázních a Hostinném. Z jeho působení v našem městě se dochovaly cenné historické fotografie všech tehdy význačných průmyslových podniků a většiny jejich majitelů. Z roku 1868 pochází i “Průmyslové album Krkonoš“, ve kterém jsou fotografie Hostinného bohatě zastoupeny. Známé jsou fotografie náměstí a hostinské radnice. Tyto fotografie sice nejsou datovány, ale dobu jejich vzniku lze zařadit do konce 60. let 19. století. Další dochovanou fotografií Hostinného od fotografa A. C. Pitzeka je celkový pohled na město z Hrnčířského vrchu. Tato fotografie je vzácná tím, že je signována samotným autorem a datována rokem 1866. 
     Konec 19. a počátek 20. století s sebou přinesl prudký rozvoj fotografického řemesla. Vždyť kdo by si nechtěl pořídit a na památku uchovat obrázek místa, které navštívil, snímek rodičů, dětí, známých, anebo zachytit tak nezapomenutelné okamžiky jakými byly roky prožité s kamarády ve škole nebo svatby. Cesta k získání fotografie byla tak jednoduchá, rychlá a pro většinu lidí se začala stávat i finančně dostupná.
     Od konce 19. století provozoval v Hostinném svoji živnost fotograf Josef Staffa. Svůj známý a zákazníky oblíbený ateliér měl přímo na náměstí v domě č. p. 40. Fotograf Staffa se věnoval nejen portrétům, ale fotografoval i město a okolní krajinu. Mnohé z jeho fotografií se staly i předlohami pro vydání nejstarších pohlednic našeho města. Brzy od něho zavedený ateliér odkoupil fotograf Alexander Heinze. Ten pokračoval v již zavedeném podniku na náměstí. Na rozdíl od Staffy byl pouze portrétistou. Portrétu se věnoval se vší pečlivostí a dokonalostí. Fotografie prezentoval na příležitostných výstavách, kde za kvalitu získal tři medaile. V této době Hostinné také velmi aktivně soukromě fotografoval továrník Ferdinand Nettl. 
     V prvních desetiletích 20. století v Hostinném působili ještě další dva fotografové. Prvním z nich byl Ignaz Fietz, který s podnikáním ve fotografii započal v roce 1905. Několik let mu trvalo, než se vypracoval a kvalitou svých fotografií dosáhl na úroveň konkurence. Druhým a daleko oblíbenějším byl fotograf Adolf Göldner. Atelier sídlil na náměstí v domě č. p. 19. Göldner se věnoval jak fotografování portrétů, tak i fotografování života a proměn města. 
     Ve 30. letech 20. století v Hostinném působili celkem čtyři fotografové. Nejznámějším byl Rudolf Blaschek. Do Hostinného přišel na počátku 20. let. Oženil se s dcerou radního Wilhelma Biebla a v sousedství jejich domu č. p. 7, v hostinci Stiebich, si zřídil svůj první ateliér. Živnost se úspěšně rozběhla. Později odkoupil dům č. p. 38 na náměstí, kde zřídil moderní a prosperující umělecký fotoateliér s prodejnou fotografického materiálu. Rudolf Blaschek fotografoval portréty, události, zákoutí, stavby a přírodu.
     Blaschkovým konkurentem byl fotograf Emanuel Walter. Ten se svým podnikáním začínal v domě č. p. 409 v Komenského ulici. Později koupil dům č. p. 567 stojící u mostu za gymnáziem, kde působil až do své smrti v roce 1937. Po té firmu vedla jeho dcera Maria. Walterův fotografický záběr byl stejně široký jako Blaschkův. Emanuel Walter je autorem mnoha tzv. Obecních fotokronik, které vznikly na přelomu 20. a 30. let 20. století. Tyto Walterovy fotokroniky mají například obce: Arnultovice, Chotěvice, Čermná a další. Bohužel na město Hostinné Walter zapomněl.
     Zbývajícími dvěma fotografy, kteří ještě do roku 1945 v Hostinném působili, byli Johann Schreier v domě č. p. 254 a Josef Fritsche u nemocnice. 
     Po roce 1945 byli všichni fotografové odsunuti do Německa. Na jejich místo nastoupili čeští národní správci a později zaměstnanci Komunálních služeb Hostinné. Po R. Blaschkovi Jindřich Šmíd, po E. Walterovi František Erlebach a po J. Fritschovi Jaroslav Šubr. 

Tomáš  A n d ě l
městské muzeum