ceník

registrace

do 15 let  50 Kč
15–18 let  50 Kč
dospělí 100 Kč
nad 70 let zdarma
 

upomínky

promeškání výpůjční lhůty 15 Kč
upomínka 20 Kč
opakovaná upomínka 40 Kč
doporučený dopis 80 Kč
 

sankce

nový průkaz  40 Kč
poškození obalu  20 Kč
poškození čárového kódu  20 Kč
ztráta dokumentu
a hodnota dokumentu
100 Kč
 

různé

ztráta průkazu 40 Kč
výpůjčka na OP + záloha v hodnotě dokumentu 50 Kč
Meziknihovní výpůjční služba – poštovné                70 Kč                    
prodej vyřazeného fondu 1/10 nákupní ceny
rezervace dokumentu   7 Kč
nahrání souboru na nosič                                  12 Kč
tisk A4 černobíle  5 Kč
tisk A4  7 Kč
tisk A4 barevně 10 Kč