Revitalizace Galerie antického umění
30.6.2021

Revitalizace Galerie antického umění

Na jaře 2019 byla naplánována revitalizace expozice Galerie antického umění v Hostinném zahrnující renovaci podlah, čištění a restaurování exponátů a repasování podstavců k sochám. Z důvodu pandemické situace však bylo bohužel nutno posunout termíny ukončení jak restaurátorských prací, tak revitalizace podstavců. Situaci částečně zkomplikovala také havárie na dílně, kde práce na podstavcích probíhají, a její následná rekonstrukce. 

Proces čištění a restaurování odlitků byl nyní završen, během června a července je plánováno dokončení revitalizace podstavců a finální instalace exponátů. Ve druhé polovině letošního roku se tedy návštěvníci mohou těšit na zrenovovanou expozici antického umění, jejíž nové pojetí a uspořádání zohlední vstup do výstavního prostoru i celkovou dispozici kostela.

ředitel Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.