informace

galerie antického umění

V bývalém františkánském kostele v malebném podkrkonošském městečku Hostinné se nachází jedinečná sbírka odlitků antických soch. Expozice představuje průřez stěžejními epochami vývoje antického umění. Světovými unikáty jsou zejména rekonstruované sochy a sousoší ztracených nebo zničených originálů, které jsou k vidění pouze v naší galerii. Originály naprosté většiny soch jsou vystaveny ve významných světových muzeích. Sbírka je přístupná veřejnosti pro skupinové i individuální prohlídky celoročně.

další informace

Individuální prohlídky jsou obvykle bez průvodce. Skupinám nad 15 osob se poskytuje průvodce. Těmto skupinám doporučujeme objednat se s časovým předstihem. Délka prohlídky expozice galerie trvá přibližně 45 minut. Poté si mohou návštěvníci prohlédnout expozici individuálně, případně zakoupit publikace, pohlednice a suvenýry s antickou tématikou.

Odborný výklad a přednášky speciálním skupinám (např. vysokým školám) a zájemcům poskytuje na základě předběžného telefonického objednání zaměstnanec Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V tomto případě prosím ohlašte svůj záměr vedoucímu GAU. V případě pořádání krátkodobých sezónních nebo historických výstav probíhá prohlídka volně anebo s průvodcem podle charakteru výstavy.

Vstup dětí ve věku do 12 let je pouze v doprovodu dospělých osob.