Františkánská legenda
12.5.2023

Františkánská legenda

Výstava u příležitosti 800. výročí událostí ze života sv. Františka z Assisi


FRANTIŠKÁNSKÁ LEGENDA

800. VÝROČÍ UDÁLOSTÍ Z ŽIVOTA SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI

    V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí spojená s životem svatého Františka z Assisi, jednoho z nejoblíbenějších světců, patrona Itálie, ekologie a zakladatele řádu františkánů. Před 800 lety, tedy roku 1223, papež Honorius III. oficiálně potvrdil Františkovi z Assisi řádová pravidla a tím i existenci řádu menších bratři"- františkánů. Ve stejném roce František zinscenoval scénu narození Ježíše Krista a tím založil tradici stavění vánočních betlémů. Kdo byl svatý František a jak nás může jeho život a činy inspirovat i v dnešní době? Byl známý jednoduchým a přísně asketickým životem, péčí o chudé a nemocné a láskou ke zvířatům. Bazilika nad jeho hrobem v Assisi a nedaleká kaple Porciunkule patří k nejvýznamnějším křesťanským poutním místům. Vysvěcení této kaple založilo tradici slavnosti Porciunkule, která je od příchodu františkánů do Hostinného neodmyslitelně spojena i s naším městem.

    Právě proto, že městské muzeum v Hostinném sídlí v prostorách františkánského kláštera, rozhodli jsme se uvedená výročí připomenout sezónní výstavou s názvem ,,Františkánská legenda". Návštěvníkům představujeme osobnost sv. Františka, popisujeme počátky řádu v českých zemích a dotýkáme se také působení františkánů v Hostinném. Výstava vznikla ve spolupráci s Provincií bratří františkánů. Františkáni, sídlící v klášteře Panny Marie Sněžné v Praze nám velkoryse zapůjčili zajímavé předměty spojené s životem řádu. Za zmínku stojí vzácné rukopisy uložené v historické františkánské knihovně nebo velký obraz „Strom františkánského řádu", který zdobí boční kapli kostela Panny Marie Sněžné v Praze.

Františkánské výročí si kromě této výstavy budeme v rámci Porciunkule připomínat bohoslužbou v rajské zahradě kláštera spojenou s vysvěcením zrestaurované sochy Krista. Na svatého Františka vzpomeneme také v rámci tradiční vánoční výstavy betlémů.


Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční v pátek 12. 5. 2023 od 17:00 v přednáškovém sále městského muzea.