městské muzeum Hostinné

     Je pravdou, že dějiny se opakují a jsou si často velmi podobné. Nejinak je tomu i v případě dějin vzniku městského muzea v Hostinném. V letošním roce je tomu právě 85 let, co bylo v Hostinném založeno první městské muzeum, které sídlilo v budově radnice. Zatímco všechna okolní města v té době již dávno svá muzea měla, Hostinné si muselo počkat. Důvod byl jednoduchý, muzeum nebylo kde zřídit. V budově radnice sídlil starostenský úřad, okresní soud, berní úřad, bylo zde vězení pro dlužníky a v neposlední řadě také městská spořitelna. Postupem času získaly soud a berní úřad svoji vlastní budovu. Vězení bylo přestěhováno. V roce 1927 se z radnice vystěhovala i městská spořitelna do nových prostor v prvním patře tzv. obecního domu č. p. 24 na náměstí. V té době stál v čele města již druhé volební období starosta Ignaz Janetschek. Starosta Janetschek byl majitelem stavební firmy ve městě, ale zdaleka se nezahleděl jen do prosperity vlastního podniku. Ve starých městských zápisech se o něm píše jako o člověku, který na město pohlížel jako na celek. Za jeho starostování vzniklo nejen mnoho nových staveb, ale snažil se vést jeho obyvatele i ke kultuře, vzdělání, úctě k městu a jeho historii. A byl to právě Ignaz Janetschek, kdo uvolněné prostory na radnici nabídl v roce 1927 ke zřízení městského muzea. V té době již dlouho probíhal sběr historických předmětů, které byly soustřeďovány v rukou místních učitelů Alberta a Roberta Hankeových. Mnoho dalších historicky cenných předmětů vlastnili soukromí sběratelé. Byli jimi například továrník Eichmann, speditér Fried či lékárník Iwonski, kteří později ty nejzajímavější kusy do muzea darovali.


 

Kolem starosty Janetscka se brzy vytvořila skupina osob, která si dala za úkol v krátké době předměty uspořádat, vystavit a po vzoru okolních měst i v Hostinném otevřít městské muzeum. Skupina místních obyvatel ve složení starosta Janetschek, učitelé Robert a Albert Hankeovi, ředitel školy Kaiser, prof. Patzak, prof. Ditz, zámečník Rumler a listonoš Lorenz tedy v roce 1927 v Hostinném založila první městské muzeum a vedla jej až do roku 1945. Poté se nového uspořádání muzea a jeho správy ujal zaměstnanec místního poštovního úřadu, pan Josef Šrůtek. Po Josefu Šrůtkovi muzeum řídil učitel Václav Šlisík. Koncem 60. let minulého století muzeum postupně začalo překážet rozrůstajícímu se městskému národnímu výboru a podlehlo trendu tehdejší doby soustředit sbírky malých muzeí do větších muzeí okresních. Hostinné ztrátou městského muzea přišlo také o převážnou část exponátů, které byly při likvidaci muzea jednoduše zničeny nebo rozchváceny. Hostinné tak přišlo nejen o muzeum, ale hlavně o svou vlastní historii, tedy o samo sebe. Dávné dějiny města zmizely a ty nové začaly až rokem 1945.


  

Po převratu v roce 1989 se do Hostinného začala historie opět pomalu vracet. Absenci městského muzea nahradila malá historická expozice umístěná ve druhém patře radnice, jejíž vznik inicioval učitel Zdeněk Pilous. Tato expozice, pro veřejnost otevřená 28. října 1998, byla v provozu až do podzimu roku 2011. Za 13 let své existence ji navštívilo mnoho tisíc osob, takže své původní poslání splnila na výbornou.

V létě roku 2007 se hostinské historii blýsklo na lepší časy. Díky rychlé reakci starosty města Karla Klímy, tehdy člena zastupitelstva Královéhradeckého kraje, se podařilo v rámci převodu Muzea Podkrkonoší v Trutnově z Královéhradeckého kraje na město Trutnov oddělit bývalý sbírkový fond muzea v Hostinném od sbírkového fondu muzea v Trutnově a získat ho zpět pro potřeby hostinského muzea. Stalo se tak něco, v co už nedoufal ani ten největší optimista. Hostinnému tak byly navráceny historické předměty nedozírné hodnoty. Nešlo však o hodnotu finanční, která je i tak velmi vysoká, ale především o hodnotu dějin města, která je nenahraditelná. Přes dva tisíce položek představujících vývoj města od nejstarších dějin (archeologické nálezy) až do poloviny 20. století město Hostinné najednou obohatilo. S těmito exponáty se městu v jeden okamžik navrátila i jeho 750 let stará historie.

Ale jak již bylo zmíněno na začátku, historie se často opakuje. Hostinné opět nemělo získané předměty kde prezentovat, protože nemělo k dispozici potřebné prostory, ačkoliv všechna okolní města svá muzea už dávno měla. Podruhé se historii blýsklo na lepší časy v roce 2009, kdy město uspělo se žádostí o poskytnutí státní účelové dotace na rekonstrukci konventu bývalého františkánského kláštera. Dotace ve výši 92 % celkových nákladů na opravu byla dostatečnou zárukou zdárného dokončení díla. Město Hostinné se tak dočkalo zkulturnění další lokality v centrální části města a zkrátka nepřišlo ani muzeum. V prvním patře budovy konventu získalo nové a důstojné prostory k prezentaci historického vývoje města od jeho založení v druhé polovině 13. století až do současnosti.