Klášter stavbou roku!
6.10.2012

Klášter stavbou roku!

S radostí oznamujeme, že rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném se společně s několika dalšími budovami stala stavbou roku 2012. Titul byl udělen za příkladnou rekonstrukci ojedinělého raně barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla. 

Kompletní seznam vítězů na:
www.stavbaroku.cz/printSites.do