O Hostinném a klášteře
13.11.2013

O Hostinném a klášteře

 Malé město na Labi se stará o své památky


Město Hostinné patří mezi nejstarší v Královehradeckém kraji. Jeho počátky sahají do doby kolem roku 1260. Není tedy divu, že se tu nachází řada historických památek. Hostinné je ovšem výjimečné v tom, že se o dochovanou minulost prvotřídně stará. V současné době tu totiž není snad jediná památka, na kterou by se nenašly finanční prostředky k opravě. „Celistvost památkové zóny nás odlišuje od jiných měst. Památková hodnota města je vysoká a podtrhuje všechny ekonomické aktivity v území“ sdělil starosta Karel Klíma.


Klášter, stavba roku

Vůbec největší popularitu přinesl nově opravený františkánský klášter, který získal v roce 2012 titul Stavba roku. I když to s ním v minulosti vypadala všelijak. V klášteře se nachází stálá expozice muzea, knihovna a je zde i prostor pro příležitostné výstavy či kulturní akce. „ V souvislosti  s velkou mediální propagací kláštera stoupla turistika a popularita  města. Podle zápisů v knize návštěv víme, že sem lidé přijíždějí z celé republiky i ze zahraničí. Během června se tu střídal jeden německý turista za druhým. Přijíždějí také univerzitní profesoři a oceňují obsah expozice,“ přiblížil s potěšením ředitel františkánského kláštera Tomáš Anděl, který je zároveň autorem stálé výstavy o historii města a také kronikářem.


Obří pověsti

Na první pohled upoutá každého návštěvníka radnice. Kromě toho, že na ní lze najít celou řadu slohů, jsou tu také populární postavy obrů, ke kterým se váží dvě pověsti. Jedna tvrdí, že dva statní muži, pekař a řezník ochraňovali město a proto jim lidé na památku postavili obří podobizny. Ve druhé se zase vypráví o tom, že se jednalo o skutečné obry, kteří městu škodili. Když se obyvatelům konečně podařilo se jich zbavit, umístili jejich sochy na radnici jako památku na vítězství nad netvory. Původ těchto podobizen je však jiný. „Obři jsou v podstatě velkými postavami rytířů. Ti byli symbolem obchodního práva a nadcházeli se ve městech, kde se obchodovalo,“ říká Tomáš Anděl.

                                                                                                 
 Pro Krkonošský deník Vlaďka Junková