POMPEJE: Co a proč o nich po 250 letech výzkumu víme a nevíme?
24.11.2016

POMPEJE: Co a proč o nich po 250 letech výzkumu víme a nevíme?

 Městské muzeum ve spolupráci s Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy zvou na přednášku:
POMPEJE:
Co a proč o nich po 250 letech výzkumu víme a nevíme?

Františkánský klášter Hostinné
24. 11. 2016 / 17:00
Přednášet bude PhDr. Pavel Titz, PhD. z Filozofické fakulty UK v Praze.

vstup zdarma

Pompeje. Asi nejznámější a nejnavštěvovanější archeologická lokalita na světě. Jejich tragický zánik způsobený erupcí Vesuvu v roce 79 po Kr. budí neustále pozornost veřejnosti i archeologů. Ti lokalitu zkoumají už více než 250 let: 2/3 plochy města jsou odkryty, jeho vývoj, sociální složení i organizace před námi vyvstávají v mimořádných detailech. Dávné obyvatele poznáváme včetně jejich jmen, příbuzných, majetku nebo tužeb. Přesto je toho stále mnoho, co jenom tušíme nebo o čem nemáme ani ponětí. Přednáška se dotkne všech těchto témat a nastíní i budoucí směry dalšího bádání v Pompejích.